Welke 5 wetmatigheden liggen hieraan ten grondslag?
 

1. Energiebewustzijn

Allereerst dient men te beseffen dat elke cel voor 100 % afhankelijk is van de juiste energie huishouding, want zonder energie is het organisme ten dode opgeschreven. Alles is energie, mensen, dieren, bomen, gebouwen.
Belangrijk is te weten of het object positieve of negatieve energie aanbiedt of onttrekt.
Door de industrialisatie van de laatste eeuw is onze leefomgeving hevig ontregeld door niet natuurlijke materialen. Aan Mensen, Dieren en Bomen is duidelijk te zien dat door deze onevenwichtige ( omgevings) energieen de balans steeds verder de verkeerde kant inslaat. Het natuurlijke is aan het verdwijnen ten gunste van materiŽle belangen. Magnetisme is in alles aanwezig, en wanneer de balans van plus en min van het magnetisme wordt verstoord, ontstaat er een energetische disharmonie in weefsel en cellen. ( via atomen, protonen, en quarks).
 

Energie die wij dan weer terug zien in een atoom, via een atoom weer in een proton ( + geladen) en een of meerdere elektronen. ( -- geladen)
Wanneer een atoom niet meer volwaardig is omdat meerdere elektronen zijn vervangen voor niet volwaardige energiedragers, dan kan men stellen dat het atoom geen volwaardige energiehuishouding meer heeft.
Dit heeft dan tot gevolg dat het celmembraan onvoldoende functioneert, zodat dat dan weer tot gevolg heeft dat er o.a. te weinig zuurstof naar de kern van de cel wordt getransporteerd.
De Cel verzuurt en bouwt geen werkbare energie meer op. Uiteindelijk geeft het zo weinig energie, dat wij
Vermoeidheid en degeneratie gaan ervaren wegens gebrek aan deze belangrijke levensbron.

Velen denken nu dat door de aanpak van voeding , vitaminen, mineralen en nutriŽnten dit probleem op te kunnen lossen. Gedeeltelijk is dit waar, doch wanneer het lichaam niet in staat is, mede door de almaar vervuilende omstandigheden, om voor de juiste levensenergie zorg te dragen, dan is elke vitamine of supplement, slechts werkzaam waar de lichaamscellen in staat zijn hier iets mee te doen.
FTS Magneetvelden kunnen door hun specifieke pulsen direct het atoom volwaardig maken door de magnetische plus (+) en min ( - ) via inductiespanning direct volwaardig te laten functioneren. Door deze methode is de volgende stap slechts een kleintje want het lichaam heeft nu de power gekregen om aan de hiernavolgende processen te beginnen, doch voordat gesteld wordt dat nu de drainage en voeding beter gaat verlopen, zitten we eerst nog met een ander probleem waarmee we moeten afrekenen, lees dit nu in het volgende hoofdstuk.
 

2.Communicatie en prikkeloverdracht

Nederland heeft als staat, net zoals een lichaam, een gedegen infrastructuur nodig om zo efficiŽnt mogelijk te
functioneren. Dat functioneren is weer afhankelijk van dezelfde wetmatigheden die ook in een lichaam goed of slecht kunnen doen. Met beeldspraak zal ik U dit duidelijk maken. De wateroverlast van het voorjaar 1995 weet iedereen zich wel te herinneren, dijken stonden op springen, polders dreigden onder te lopen en evacuaties hebben toen plaatsgevonden. De ramp c.q. overlast was vele malen groter geweest als een belangrijk aspect in de gehele infrastructuur niet had gefunctioneerd. Natuurlijk energie hadden we voldoende, militairen, hulpverleners en vele vrijwilligers stonden klaar, drainagemiddelen(de brandweer) en bouwstoffen waren voldoende aanwezig in den lande, inclusief het intellect (Psyche) om de problemen op te lossen, doch zoals gezegd, als een belangrijk aspect had ontbroken (de communicatie c.q.. Telefoonverbindingen) dan waren er duizenden mensen waarschijnlijk verdronken en was de schade vele miljoenen groter geweest.

Dit heel belangrijke aspect van goede communicatielijnen ter beschikking hebben is essentieel om energie,
Drainage middelen, vitaminen, voeding en emoties op de juiste plaats te krijgen. Of beter gezegd zorgt men niet voor een continue herstel van de communicatie of prikkeloverdracht, dan worden alle aangeboden prikkels maar ten dele gebruikt of juist helemaal niet.
Hoe komt het nu dat deze communicatie of prikkeloverdracht is verstoord ?
Onze hersenen hebben een rechterzijde en een linkerzijde met daartussenin een hersenbrug, deze hebben contact via een nauwe doorgang van kleine bloedvaten. Nu moet men weten dat de rechter hersenhelft gericht is naar het gevoel en intuÔtie, en de linker hersenhelft naar het rationele(het denken). Deze hersenhelften behoren zo verbonden te zijn, dat ze harmonieus met elkaar samenwerken, zodat gevoel en denken in evenwicht functioneren.
Zo zien wij dan in optimale vorm een harmonieus evenwichtig mens. Doch door de huidige maatschappelijke normen is het denken, het rationele, dus de linker hersenhelft tot het hoogste goed verheven. Voelen en intuÔtie zijn voor de wetenschap ongrijpbare energieŽn en daarom minder aanvaardbaar gemaakt. Hierdoor stoppen velen hun gevoel weg accentueren de linker hersenhelft en het probleem begint zich langzaam aan te dienen in de vorm van verharde gevoelens, of diepere gevoelens of emoties worden weggedrukt naar binnen. De persoon heeft er op het laatst geen erg meer in dat hij \zij gevoelens heeft, of negeert alles wat met gevoel te maken, waardoor op deze manier diepe angsten worden gecamoufleerd. ( zie document Hormotie)
Door het negeren van deze gevoelens (de rechter hersenhelft) ontstaat er een stress situatie op de hersenbrug.
Dit heeft tot gevolg dat het lichaam aan de linkerzijde beneden de hals niet meer de juiste communicatie of contact heeft met de rechter hersenhelft. Hart en Milt o.a. krijgen hier meestal direct mee te maken, waardoor veelal hartzeer optreedt en de persoon moeite heeft zijn creativiteit te ontplooien. Omdat dan ook weinig ruimte wordt gegund aan deze noodzakelijke energieŽn ontstaat erg gebrek aan levenslucht, dus problemen met huid en longen.
Het tegenovergestelde kan ook plaats vinden, en dat noemen we dan, wanneer het extreem wordt, woordblindheid of dyslexie. Sommige kinderen weigeren om hun gevoel te delen met het denken, of kunnen dit niet omdat de rationele kant van de linker hersenhelft hen zo heeft teleurgesteld dat ze deze zijde gevoelsmatig negeren.
Meer dan 90 % van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van deze prikkelstoring van de hersenbrug.
Doordat men langdurig deze storing heeft, is het lichaam nagenoeg niet meer in staat, de voortdurende toxische belasting te verwerken door o.a. verkeerde voeding en of slecht verwerkte emoties.
FTS NEUROVISION zorgt ervoor dat dit probleem direct verbetert. Afhankelijk van de blokkade of toxische
belasting hersteld zich binnen 20 seconden met 3 druppels de gehele communicatieprikkel, en zo is het mogelijk dat het lichaam weer die bouwstoffen kan opvragen die op lokale plaatsen nodig zijn. Deze herstelprikkel blijft
afhankelijk van de toxische belasting 3 tot 24 uur doorwerken, daarna zijn weer 3 druppels nodig. Net zo lang totdat de gebruiker zich heeft weten te herstellen van alle geestelijke en toxische blokkades.

Nu we in staat zijn om de energiebalans te herstellen, en daarna het communicatiesysteem komt het volgende
probleem ter sprake, de drainage, dat nu heel efficiŽnt is aan te pakken, omdat de voorwaarden optimaal zijn.
 

3. Drainage

Draineren, je lichaam zuiveren allemaal woorden die alom bekend zijn. Maar wat doen we er mee?
Vroeger was er nog het vasten, of waren er perioden met schaarste. De natuur was dichter bij ons.
We eten nu alles, het liefst alles door elkaar, voedsel wordt bewerkt, gemodificeerd heet dat, stoffen eruit
anderen erin. Bewerkt voedsel is altijd energetisch gemanipuleerd dus natuurlijk verwoest!
Door de vele bewerkingen komen er in ons voedselpakket allerlei niet natuurlijke stoffen in ons lichaam.
Het lichaam moet weer harder werken of energie leveren om deze niet natuurlijke stoffen de baas te blijven.
We negeren liever deze waarheid, want het is niet prettig om genotsmiddelen als suiker en koffie te laten staan.
Maar ondertussen bevredigen we onze gevoelens door te veel te roken, te veel te snoepen en we consumeren zoveel dierlijk eiwit dat het wel fout moet gaan met ons lichaam. We gooien allerlei bouwstoffen door elkaar, zoals eiwitten, koolhydraten en zetmeel. Onze maag lijkt wel een vuilnisvat waar alles wel wordt verwerkt totdat. het fout gaat. DRAINEREN is niet alleen een drankje of een pilletje innemen, het is ook van belang bewust te zijn, dus met gevoel omgaan met je lichamelijke en geestelijke omstandigheden.
Maar ja daar zijn we bang voor, en kopen we liever een gelegaliseerd verdovend middel om het niet te hoeven voelen, of gaan verdovende middelen halen op recept bij de apotheek. De makkelijkste weg, je kop in het zand steken, doch iedereen heeft de vrijheid om te leven zoals hij \zij wil.
Alleen dient men in te zien dat geld en macht en de politiek via de overheid nog steeds niet UW belangen dienen en zeker uw lichaam niet.
Harde woorden, doch durf te kijken naar Uw omgeving en Uzelf en..... er is MOED voor nodig om door deze inzichten om te zetten in daden. Bent U er nog? Dan heeft U blijkbaar al eerder beslist DRAINAGE-BEWUST te gaan worden, doch doe het op een gedegen manier en in de juiste volgorde. Via de FTS VISION kuur, die gericht is op het verhogen van lichaamstrillingen. Via de drainage van waterige toxische verbindingen. gaan we direct naar de GROOTSTE boosdoener die ons lichaam aan het ondermijnen is. De schimmel CANDIDA
ALBICANS en haar naaste familieleden die naar hartelust bezig zijn toxische stoffen binnen het lichaam te conserveren. Het naoorlogse gebruik van antibiotica, pilgebruik, medicijnen en de vele conserveermiddelen in onze voedselketen zijn verantwoordelijk voor gigantische energieverliezen en blokkades binnen dat lichaam.
Vele artikelen zijn hierover al geschreven, doch de therapeutische aanpak van dit probleem blijkt nog steeds niet doorgedrongen te zijn tot therapeutenland.
De reguliere aanpak naar schimmels is in de gehele wereld mislukt. In de Klassieke Homeopathie wil men een schimmel met een schimmel bestrijden, gaat ook niet. Wat blijft er over? Gebruik maken van de NATUUR.
Speciale kruiden van uitzonderlijke hoge kwaliteit en frequentie, gecombineerd met het juiste energetische
trillingsgetal, zodat het weefsel de energie verkrijgt om via deze kruiden de schimmel aan te vallen, zodat deze probleemloos uiteenvalt. In drie maanden, maximaal 6 maanden tijd zijn wij dit probleem de baas. Niet door zware diŽten, dat levert weer stress op, waardoor elke keer weer opnieuw de communicatie wordt ontregeld, waardoor er weer nieuwe schimmelkolonies kunnen ontstaan. Natuurlijk geven wij wel voedingsadviezen.
De combinatie van FTS VISIONS en de FTS Voedingsadviezen garanderen dit succes.
Zonder de juiste energie( hoofdstuk 1) en zonder de juiste prikkeloverdracht (hoofdstuk 2) kan dit nooit 100%
slagen, omdat schimmels zich voortreffelijk weten te verbergen in alle uithoeken van het lichaam.
Drainage dient in een later stadium ook nog op een andere manier te geschieden. Daarom het volgende.
Na de tweede wereldoorlog is de olie-industrie enorm gegroeid. Niet alleen om de benzine of oliesmeermiddelen, doch ook werden vele nieuwe olieachtig elementen gecreŽerd ten behoeve van de voedingsindustrie.
Deze stoffen worden dagelijks genuttigd door miljoenen consumenten. Doch de consument weet niet wat dit voor gevolgen heeft voor zijn biologisch evenwicht. Deze stoffen zijn moeilijk verteerbaar en worden bij energieverlies direct geparkeerd, met de mogelijkheid lekker ingekapseld te worden.
Als voorbeeld, wanneer men naar Spanje of ItaliŽ gaat, de voeding is daar doordrenkt van de olijfolie
voor de bevolking geen probleem maar voor de Nederlander wel, want zodra men hier enkele dagen is heeft men
veelal flinke darmreacties. Het lichaam is dan aan het ontgiften!!!!!! Dat komt doordat de olie de olieachtige giftstoffen oplost en naar buiten brengt. Wij hebben daar een ideale kuur voor, doch en dat is een waarschuwing eerst met de FTS VISIONS ontgiften. Op deze manier zijn wij inmiddels op dat niveau aangekomen dat we weer efficiŽnt kunnen gaan werken in het volgende hoofdstuk zijnde Voeding en Voedingssupplementen.
 

4. Voeding en Voedingssupplementen

Zonder bouwstoffen is ons lichaam binnen enkele maanden levenloos. Vitaminen, mineralen, Micro Elementen en nog veel meer nuttige stoffen zijn er nodig om elke cel zo optimaal mogelijk te doen voeden.
Doch juist in dit hoofdstuk komt het erop neer of de therapeut en zijn cliŽnt lering hebben getrokken uit het voorafgaande. Wil men dit niet inzien dan blijft men gebonden aan hoge investeringen met langzame resultaten en zal het rendement slechts van korte duur zijn. Volgt men wel de adviezen dan ligt er in dit hoofdstuk en het volgende de weg vrij naar de werkelijke omkeerbaarheid van elk ziektebeeld.

Preventie ligt in de politiek erg moeilijk in verband met vele belangenverstrengelingen en de lobby van invloedrijke gewetenloze lieden, die geld en macht het hoogste goed vinden, en U daarom als een nummer willen blijven zien. Verandering kan dan alleen komen uit de basis van de massa, indien bewust van voorgenoemde problematiek. Gelukkig bestaat er ook nog iets als DE CREATIEVE BEWUSTE MENS. Deze gaat gemakzucht uit de weg en gaat moeite doen om inzicht te krijgen wat er nu werkelijk gaande is in deze ondoorzichtige massa van misleidende gegevens. Daarvoor is wel evenwicht nodig in denken en voelen.

Wij worden zoet gehouden met suikers. ( Accijns!) dan krijgen we schijnbaar eventjes een goed gevoel.
Zoethoudertjes hebben we in die vorm voor onze gezondheid niet nodig, want op die manier worden onze zuivere gevoelens onderdrukt en kan de agressie die dan uit ons voortkomt gebruikt worden om ons te manipuleren.
Op deze manier gaat onze waardigheid ten onder en blijven we liegen tegen onszelf.
Suikergebruik is samen met bepaald medicijngebruik de grote veroorzaker van Schimmels en schimmeltoxines (CANDIDA ALBICANS), suiker is de veroorzaker van vele ziekten. Daarom het advies zoveel mogelijk af te blijven van de geraffineerde suikers. Het verlaagd iedere keer onze lichaamsfrequentie, waardoor parasieten en virussen de kans krijgen zich te handhaven.
 

Dan het gebruik van dierlijke eiwitten (vlees, kip, wild, vis), eiwitten die we nodig denken hebben (reclame! ), realiseer U dat het gebruik van meer dan 400 gram per dag om problemen vraagt als dit jaar in jaar uit doet. Overtollige eiwitten worden omgezet in zuren, zuren zoals UREUM, wat zeer kwalijke gevolgen heeft op o.a. gewrichten. Slechts 50 gram per dag is maximaal te adviseren, en nog afgezien wat voor dierlijk eiwit U neemt.
Het probleem van de voeding is veel groter dan de consument zich realiseert. De snelle kweek van groenten, waarbij de natuurlijke tijd wordt ingekort door allerlei manipulaties om de buitenkant mooi te maken zijn bekend.
Doch dat vele produkten tekorten tonen van mineralen is minder bekend en wordt wetenschappelijk in de doofpot gestopt. En zo wordt onze hele inhoudelijke voedselhuishouding ondermijnd door CommerciŽle belangen.
Daarom gaan vele vitaminen en mineralen gebruiken, en terecht want het is hard nodig. Alleen worden er door sommigen megadosis geslikt en het werkt slechts minimaal als men niet voldoet aan de hiervoor omschreven wetmatigheden. Linus Pauling, Nobelprijswinnaar adviseerde meer dan 10 gram Vitamine C te gebruiken. Voor zijn tijd een revolutie, wetenschappelijk heeft hij het bewijs van de noodzaak weerlegd. Multi Vitaminen hebben wij dagelijks nodig willen wij gezond oud worden. Door gebruik te maken van de FTS CURE-Geneeswijze behoeft men slechts de helft te gebruiken omdat deze beter worden verwerkt en opgenomen door ons biologisch systeem. De FTS CURE GENEESWIJZE wordt ondersteund en wel door sprayvitamines speciaal samengesteld in combinatie met kruiden, bedoeld ter ondersteuning van het ontgiften, waardoor reacties uitblijven. Sprayvitamines worden voor 95 % direct worden opgenomen in het bloed. Tabletten daarentegen bereiken de bloedbaan via maag en darm slechts voor 5 a 10 %, mits de organen in goede conditie zijn.
Wij zijn verder gespecialiseerd in alles wat met hormoonhuishouding te maken heeft, en ondersteunen dit met natuurlijke bouwstoffen. Alleen hormonaal heeft extreem veel te maken met het volgende en laatste
hoofdstuk, wat niet het onbelangrijkste is, want willen wij tot een goede benadering komen naar onze FTS Cure Visie dan dienen wij efficiŽnt te gaan draineren ook op geestelijk gebied zeker nu wij de juiste bouwstoffen ter beschikking hebben. Dan pas zijn wij in staat om op een evenwichtige manier sturing te geven aan vastzittende patronen in onze Psyche, die veelal de veroorzaker zijn van ons disfunctioneren.
 

5. De pysche en de onbewust ziekmakende denk patronen

Ons onderbewustzijn is voor velen een angstig gebied waar we zo ver mogelijk vandaan willen blijven.
Toch kunnen we stellen dat indien we moeite doen om dit gebied te ontginnen, we ons steeds rijker binnen onszelf gaan voelen. Om op dit niveau zinnige vooruitgang te boeken, behoeft geen uitleg, dat de randvoorwaarden zo
optimaal mogelijk dienen te zijn is een must, willen wij niet steeds terugvallen naar oude patronen.
Het leerproces is duidelijk afhankelijk van de reeds omschreven wetmatigheden. Worden deze stap voor stap in gang gezet dan is de persoon op weg om ziek makende trillingen te elimineren, en verkrijgt men inzicht in zijn totale functioneren.

Eerder is gezegd dat de meeste terugschrikken om geconfronteerd te worden met diepgewortelde emoties.
Bang dat deze naar buiten komen waarop dan weer waarschijnlijk een veroordeling volgt op het vertoonde gedrag. Een vicieuze cirkel die doorbroken dient te worden door inzichten te verschaffen. Nogmaals zonder realisatie aangegeven in de vorige hoofdstukken is het nagenoeg onmogelijk deze verandering te realiseren. Het inzicht, om niet steeds te moeten duelleren, te denken in vormen als macht en onmacht, en je steeds energie te laten afnemen door in te gaan op oordelen en vooroordelen van anderen, zijn standaard model om jezelf je groei te belemmeren.
Het aanvaarden dat zowel positieve als negatieve eigenschappen in jezelf een functie hebben die je inwendig dient te aanvaarden is het begin van ieders groei.
Ieder heeft recht op zijn eigen gevoel, of dat nu verdriet of vreugde is, wie niet aanvaard dat jij dat recht hebt
veroordeelt je. En alles wat te maken heeft met vooroordelen of oordelen past niet bij een harmonieus lichaam, want het verziekt de geest.

Heel summier ervaart U nu een haptonomische levensvisie. Gezond worden en blijven is een liefdevolle
uitnodiging aan jezelf. Gezondheid kun je niet afdwingen, dat is een radicaal verkeerde gedachte.
Gezondheid en Welzijn zijn verworvenheden die worden verkregen door met gevoel aandacht te schenken aan jezelf.
Wat doen wij nu hiermee, als U deze lijn verder wilt vervolgen.
Veel onverwerkte Emoties zijn energieklompen van negatieve lading, die vastzitten in ons lichaam.
Onze ervaring heeft geleerd dat deze emoties op een zeer verfijnde manier zijn los te weken rondom het keelgebied, dit doen wij met de FTS Master-Proton en FTS Etherigel. Via gespecialiseerd Infraroodlicht stralen wij dat in rondom het keelgebied. Dit gebied waar we een van de belangrijkste endocriene klieren tegenkomen is de schildklier, deze is verantwoordelijk voor de aansturing van de pancreas waar zeer belangrijke hormonen worden geproduceerd.
Door stress op het keelgebied komt deze werking in het geding, we kunnen dan hormonale problemen verwachten. De effecten hiervan zijn velen inmiddels wel bekend.
Wat gebeurd er als we de stress rondom dat keelgebied bewust maken? .
We halen het in feite niet weg, maar helpen deze emotionele brokken te verslepen over het borstbeen naar de maag, waar het de gelegenheid krijgt om deel te gaan nemen aan het verteringsproces.
Oud zeer, en oude emoties vinden hierdoor hun weg, zonder dat de persoon daar over hoeft te praten.
De cliŽnt voelt zich opgelucht nu hij \zij deze remmende energieŽn weet te verteren.
Het effect is dat het bewustzijn de geestelijke groei versterkt, en het onbewuste in harmonie komt met zijn omgeving.
Degene die op deze manier worden behandeld kunnen veel weerstanden overwinnen, niet alleen van henzelf,
doch ook van de omgeving, want als jij nu eerlijk bent tegen jezelf en je hebt dat jaren niet gedaan, dan zal de omgeving vreemd opkijken, vandaar ons advies stap voor stap vooruit zonder het doel te verliezen, en telkens weer bereid zijn te erkennen dat iedereen zijn eigen pad gaat met zijn eigen snelheid, doch dat jouw pad en snelheid niet dezelfde is als die van de ander, zodat je zonder wrok, angst en verdriet samen kunt zijn met die ander, doch ook je eigen verantwoordelijkheid draagt wie jij bent en wat jij bent, en dat je via je gevoel eerlijk kunt zijn naar jouw bestaan en leeft in complete waarachtigheid.

 

 

This site was last updated 07/10/04